Utvikle bedrift

Bare død fisk flyter av seg selv. Uten fremdrift. Arter som ikke utvikler seg, dør. De aller fleste bedrifter som vil bli flinkere til å skape verdier, må arbeide for å utvikle seg.

Dette er Proneos eksistensberettigelse: Å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift å utvikle seg, med minst mulig voksesmerter. Gjerne sammen med andre.

Vi skal fremme verdiskapende innovasjon.

Gjennom 10 års virksomhet, med 20 rådgivere og et regionsomspennende nettverk sitter vi på en formidabel kompetansebank. Vår erfaring spenner seg fra arbeid med både globale og lokale bedrifter fra mange forskjellige bransjer.

Hovedtjenesten vi leverer er prosjektledelse. Det betyr at alt vi gjør organiseres som et prosjekt med tydelige mål som er tuftet på et behov, hovedaktiviteter og resultatkrav.

For å hjelpe deg og bedriften din mest mulig effektivt, har vi gruppert kompetansen vår. Plukk fra menyen til venstre.