Visjon og verdier

Visjonen

Best i Norge på regional innovasjon og næringsutvikling.

Visjonen innebærer at vi stadig søker fornyelse og at vi er bevisst på at vi må utvikle oss gjennom å arbeide med og lære av de beste miljøene. Måloppnåelse og kundetilfredshet står øverst hos oss; Proneo skal utgjøre en forskjell!

Proneo har utviklet et stort og relevant nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi etterstreber å koble på de beste ressursene i vårt nettverk mot våre kunder, slik at måloppnåelsen blir størst mulig for kunden, Proneo og våre samarbeidspartnere.

Virksomhetsideen

Proneo skal bidra til utvikling av lønnsomme bedrifter i regionen. Det gjør vi gjennom innovasjon i eksisterende næringsliv og hjelp til nyetableringer.

Vi arbeider innenfor flere næringer som f.eks. industri, teknologi, energi, landbruk, kultur og reiseliv, – bærekraften i regionens næringsliv.

Vi har kjernekompetanse og nettverk som gir resultater.

Vi kobler gode ideer med marked, investorer, forskning, innovasjonsmiljøer og virkemiddelapparat.

Vi har tro på nettverksbygging og næringsutvikling i klynger.

Vi engasjerer oss internasjonalt og anser dette som viktig for å kunne etterleve Proneos visjon, samt for å framstå som en attraktiv bedrift å jobbe i.

Det er viktig for oss å ha effektive relasjoner til ledende miljøer, nasjonalt og internasjonalt.

 

Kjerneverdiene

Proneo har tre kjerneverdier som forplikter og inspirerer oss:

Nysgjerrig, raus og effektiv.

Nysgjerrig betyr at vi er interesserte og vitebegjærlige på det som er nytt og som kan skape verdier – Proneo betyr For det Nye og det forplikter. Vi søker alltid å utvikle vår kompetanse, både som organisasjon og som individer.

Raus betyr at vi er åpne for alle kreative ideer og løsninger og vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse med andre. Vår ambisjon er å oppnå best mulig resultater for oppdragsgiver gjennom Åpen Innovasjon, effektive nettverk og helhetlige perspektiver.

Effektiv betyr at vi er engasjerte, handlekraftige og resultatorienterte for økt verdiskapning. Vi kommuniserer tydelig og enkelt.