Næringspark

Vi bidrar til utvikling, drift og vedlikehold av næringsparker med tilhørende servicetjenester.

  • Effektiv utvikling av næringsparker og samlokaliseringsløsninger
  • Oppbygging av servicetjenester rundt miljøene
  • Bidrag til utviklingsorienterte miljøer basert på gode arealløsninger

Gjennom arbeidet med VIPsenteret, Verdal Industripark og Proneo Næringspark, Stjørdal har vi bygd opp betydelig kompetanse, systemer, rutiner og modeller for utviklingsarbeid.