Prosessledelse

Gode prosesser krever at man gir av seg selv. Vi gir deg bedre planlegging, fasilitering, gjennomføring og ledelse. For eksempel gjennom:

  • Innovasjonsledelse i bedriften
  • Utvikling av forretningsmodell
  • Strategiutvikling
  • Workshops i utviklingsprosjekter
  • Konkretisering og forankring av virksomhetens visjon og mål
  • Klyngeutviklingsprosesser i regionale næringsmiljø
  • Samarbeidsprosesser mellom flere bedrifter/bedriftsnettverk
  • Koblingsprosesser mellom aktører i næringslivet, FoU/akademia og offentlig sektor