Styre og eierskap

Styret
Reidar Bye (leder), visekonsernsjef, Sintef
Marte Aurstad Aspnes, Managment assistant, Statoil
Aud Trondvold, Group Innovation Manager, Kongsberg Gruppen
Sturla Magnus, Executive vice president, Kværner AS
Bjørn Arne Skogstad, seniorrådgiver, Siva SF
Lill Bente Totland, banksjef, SpareBank1 SMN

Eierskap
NTE Holding AS 16,23 %
Siva SF 16,23 %
Stjørdal kommune 15,90 %
Kværner Verdal AS 15,58 %
Levanger kommune 12,99 %
Verdal kommune 12,99 %
SpareBank 1 SMN 5,39 %
Gjensidige Stjørdal 4,68 %