Kapital

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag

Proneo er initiativtaker til og medeier i Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS. Med på laget er også Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS,  Sparebank 1 SMN og 9 private investorer med erfaring på hva som må til for å lykkes. Fylkeskommunen er største eier i fondet, som har en kapitalbase på 10 millioner kroner.

Tidligfasefondet er fra 2016 blant de utvalgte investormiljøene i Norge som er med i presåkorn-ordningen til Innovasjon Norge, og har dermed ytterligere 5 millioner å investere for.

I tillegg har Proneo kompetanse om og nettverk til private og offentlige kapital- og finansieringskilder for både oppstart og vekst.