CIVAC – ny klyngesatsing sirkulærøkonomi.

Det siste året har Proneo jobbet sammen med Innhered Renovasjon, ReMidt, Trondheim Renholdsverk og Midtre Namdal Avfallsselskap for å etablere en klyngesatsing innenfor sirkulærøkonomi i Midt- Norge. Forrige uke ble CIVAC, (Circular Values Cluster) etablert.
– Proneo har jobbet tett på flere av aktørene i CIVAC i en årrekke.

Lars Strøm
Prosjektleder Lars Strøm, Proneo AS

Gjennomføringskraften til å realisere nye industrielle satsinger har imponert oss, noe vi blant annet ser klare resultater av i form av Ecopro, gjenvinningsanlegget til Retura på Fiborgtangen og returflisprosjektet for produksjon av sponplater med resirkulert trevirke mv., sier prosjektleder i Proneo Lars Strøm.

Proneo har de siste ti årene bidratt i utviklingen av en rekke næringsklynger i Trøndelag. For å lykkes med klyngesatsinger så er det en del forhold som må være på plass:
– Klyngene må ha et sterkt ressursgrunnlag og et potensial for vekst og

Viggo Iversen
Avdelingsleder Viggo Iversen, Proneo AS

utvikling, sterke fellesinteresser, godt eierskap og forankring hos klyngebedriftene og god organisering/ledelse. I bunnen må det ligge en grunnleggende interesse for samhandling og åpenhet. Gjennom det siste året har vi sett at mye av dette er godt på plass i CIVAC. Vi gratulerer stifterne med etableringen og ser fram til videre samarbeid for å bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder, sier Viggo Iversen, avdelingsleder rådgiving i Proneo.

Her kan du lese hele pressemeldingen.