Prosjektutvikling

For at et prosjekt skal gi de ønskede resultatene, må prosjektutviklingen gjøres riktig. Proneo tilbyr kompetanse innen prosjektutvikling for private bedrifter og offentlige virksomheter.

  • Kartlegge bedriftens behov eller idé: Strukturering og konkretisering av ideer, lage skisse
  • Identifikasjon av fornuftig partnerskap i prosjektet
  • Utarbeide prosjektbeskrivelse med potensialbetraktninger
  • Etablere prosjektplan
  • Definere budsjett og finansieringsplan
  • Utarbeide søknader om finansiering til eksterne finansieringskilder
  • Foreslå organisering av prosjektet.