Proneo Næringspark Stjørdal

Næringslivets møteplass

Proneo Næringspark på Stjørdal tilbyr kontorlokaler og møterom for innovative kunnskapsbedrifter og næringsliv.

Som leietaker i Næringsparken har du tilgang til flere felles fasiliteter og tjenester slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Disse fasilitetene, sammen med den geografiske plasseringen og synergieffektene ved å være samlokaliserte med andre bedrifter, er næringsparkens største fortrinn.

Proneo AS arbeider for at næringsparken skal representere et faglig og sosialt miljø som legger til rette for ny utvikling og vekst i regionen.