Klyngeutvikling

Vi har stor tro på, og erfaring med innovasjon og næringsutvikling i klynger. Vår erfaring strekker seg over hele spekteret fra mobilisering, mål-og strategiutforming, søknads-prosesser, finansiering, gjennomføring og management. Vi arbeider med programmer/prosjekter og miljøer som Bedriftsnettverk (Wild Norway), Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø (Kompetansekraft VIP), Arena-søknader og –prosjekter (Windcluster Norway, Smart Water Cluster, Skognæringa i Trøndelag), NCE-søknader (Windcluster Norway), for å nevne noe.