FRAM Strategi og Ledelse Namdal

Ønsker du bedre beslutningsgrunnlag rundt strategiske valg for din bedrift?

HAR DU/DIN BEDRIFT:
– Ønske om, og tro på økt vekst og lønnsomhet?
– Interesse for å skaffe bedre og tryggere beslutningsgrunnlag rundt strategiske veivalg?
– Behov for å sparre med en erfaren bedriftsrådgiver?
– Ønske om å lære fra og ta del i andre bedrifters erfaringer?
– Behov for tilgang til Innovasjon Norges ressurser?
– Ønske om å øke konkurransekraften gjennom innovasjon i ledelse

SLIK FOREGÅR DET:
– Din bedrift får en egen rådgiver med inntil 70 timer til disposisjon
– Programmets varighet er 18 måneder
– Det legges opp til 6 samlinger i perioden.
– Samlingene er vanligvis på to dager
– Egenandel Kr 20 000,- pr bedrift Reise og opphold på samlinger dekkes av bedriften.
– Tidsplan og samlinger vil bli tilrettelagt i samråd med deltakerne.

Interessert? Meld deg på via skjemaet under. Utfyllende informasjon finner du i denne presentasjonen (PDF)