Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Vår målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder.

Siden oppstarten har vi arbeidet med over 1000 ulike prosjekter som har bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling.

Selskapet har kontorer i Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.