Koblinger til FoU- og kompetansemiljøer

Vi er pådrivere for innovasjon og næringsutvikling gjennom effektive koblinger mellom næringsliv og de beste FoU-/kompetansemiljøene. Vi har tatt initiativ til og ledet flere suksessfulle prosjekter som har resultert i innovasjon, verdiskaping og økt lønnsomhet og konkurransekraft.