Proneo styrker laget på Stjørdalskontoret

Rasmus Rønning er fra 1.juni ansatt som prosjektleder i innovasjonsselskapet Proneo. Nå skal han jobbe med regional utvikling og fornying av næringslivet i hele Trøndelag, med basis i Stjørdalskontoret.

Prosjektleder Rasmus Rønning til høyre, her sammen med avdelingsleder Viggo Iversen.

–Etter en del år i arbeidslivet har jeg erfart at det som gir meg mest glede er å bidra med noe som har stor betydning for andre. For meg åpner Proneo mulighet for å være med å skape endring og innovasjon i bedriftene vi jobber sammen med, noe som bidrar til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i Trøndelag. Min ambisjon er at min faglige bakgrunn fra teknologiledelse i kombinasjon med erfaring som sivilingeniør innen kybernetikk, skal øke Proneos relevans og bidrag inn mot industri- og teknologibedrifter i enda sterkere grad, sier Rasmus Rønning.

Solid erfaring og kompetanse
Rønning kommer fra stilling i Toyota Material Handling Norge der han har jobbet med automatisert materialhåndtering ved hjelp av førerløse trucker. Han har tidligere innehatt flere stillinger i ABB. Rønning har mastergrad i Teknisk Kybernetikk fra NTNU, samt MBA i Teknologiledelse fra Nord Universitet.

– Vi er svært glade for å ha fått Rasmus med på laget, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

– Rasmus har solid og relevant bakgrunn og tilfører Proneo både kompetanse og nettverk på en rekke områder som er viktige for oss, og han vil bli en solid forsterkning og ressurs som mange vil få glede av i arbeidet med utvikling og fornying.

Om Proneo AS:
Innovasjonsselskapet Proneo er ledende i Norge på regional utvikling og fornying av næringslivet. Selskapet bidrar til nyskaping blant annet gjennom å jobbe med gründere og innovasjonsprosesser i etablert næringsliv og i offentlig sektor. Proneo har lokasjoner i Verdal, Stjørdal, Levanger, Flatanger og Rørvik. Selskapet har 20 ansatte.


Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Rasmus Rønning: 980 49 515 / [email protected]

Daglig leder Per Anders Folladal: 970 74 301 / [email protected]

Avdelingsleder Viggo Iversen: 474 56 601 / [email protected]