Forretningsutvikling

Forretningsmessig rådgiving skaper effektiv utvikling og drift av bedrifter. Vi hjelper deg med:

  • Utvikling av forretningskonsept
  • Gjennomgang av bedriftens økonomi og finansiering
  • Utarbeidelse av anbud, avtaleverk og kontrakter
  • Tilrettelegging av utviklings- og samarbeidsprosesser mellom flere parter.
  • Bistå ved fusjons- og fisjonsprosesser samt kjøp og salg av virksomheter
  • Krisehåndtering
  • Management for hire
  • Prosjektfinansiering, herunder valg av relevante virkemidler/støtteordninger
  • Forberedelse til, og deltakelse i, viktige møter
  • Etablering av foretak