Kontorleie

Proneo Næringspark tilbyr fleksible kontorlokaler og omgivelser for innovative, kunnskaps- og forskningsbaserte bedrifter og gryndere m.fl.  Vi tilbyr utleie av såvel enkeltkontor som større kontorarealer.

Som leietaker i Næringsparken har du tilgang til flere felles fasiliteter og tjenester slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Disse fasilitetene sammen med den geografiske plasseringen og synergieffektene ved å være samlokaliserte med andre bedrifter er Næringsparkens største fortrinn.

Bedrifter går ofte gjennom forandringer i løpet av sin leieperiode som kan skape nye leiebehov.  Dersom din bedrift endrer struktur og antall ansatte, er vi behjelpelige med å se på alternative muligheter hos oss. Vi kan bidra med kostnadsberegninger i forhold til ombygging og utfører dette i samråd med kunden.

Vi er lokalisert midt i Stjørdal Sentrum

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte eller befaring!

Kontaktperson: Lill Wenche Welle
Mobil: +47 900 19 827
E-post: [email protected]