Kompetansen

Kompetansen

Vi i Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Innovasjon og utvikling av eksisterende næringsliv
  • Klyngeutvikling
  • Koblinger mellom FoU- og næringsaktører

Våre medarbeidere har kjernekompetanse på forretningsutvikling, kommersialisering, prosjektledelse, prosessledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Nettverket vårt inkluderer relevant næringsliv, kunnskaps- og forskningsmiljøene i regionen og andre innovasjonsmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi kjenner virkemiddelapparatet og det politiske miljøet og benytter denne kompetansen når vi bistår dem som vil skape noe nytt.

Vi er lagspillere og benytter mulighetene som ligger i dette, internt og eksternt.