Preinkubator

Har du en forretningside som du har tro på?
Ønsker du å få markedskunnskap og avdekke det reelle potensialet i ideen?

Proneo Preinkubator hjelper deg i denne innledende fasen!

Vi tilbyr:

 • Erfarne rådgivere med bred kompetanse
 • Relevant nettverk
 • Bistand til planlegging og strukturering
 • Mulighet for videre opptak i Proneo Inkubator

Hva forventes av deg:

 • Motivasjon og tid til å jobbe intensivt med ideen
 • Ambisjoner om å utvikle en levedyktig vekstbedrift

 

Opptak til preinkuabtor skjer én gang per måned. Normalt kontraktfestes oppholdet for en periode på 3 måneder.

Kontakt oss i dag for å gjøre en avtale

Ønsker du å bli en del av Proneo Preinkubator? Fyll ut søknadsskjemaet under. Alt som skrives i dette skjemaet, mottas av en saksbehandler hos oss og behandles konfidensielt.

 • Beskriv forretningsideen, legg spesielt vekt på hvilke behov som skal dekkes
 • Kunder, målgrupper, konkurrenter, distribusjon, mulige samarbeidspartnere, forholdet til myndigheter/lover/regler, miljøspørsmål
 • Beskriv hvilke kompetansemessige ressurser som står bak prosjektet
 • Beskriv hvor langt du er kommet i utviklingsprosessen og hva du eventuelt vil trenge hjelp til.
 • Hvilke ambisjoner har bedriften i forhold til sysselsetting, verdiskaping og marked.
 • Redegjør for de viktigste oppgavene det skal jobbes med når du er tilknyttet etablererverkstedet.
 • Annen informasjon som det kan være viktig å være klar over.

Personvernerklæring