VIPsenteret Verdal

VIPsenteret tilbyr lokaler og omgivelser for innovative, kunnskaps- og forskningsbaserte bedrifter. Som leietaker i VIPsenteret har du tilgang til flere felles fasiliteter og tjenester slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Disse fasilitetene sammen med den geografiske plasseringen og synergieffektene ved å være samlokaliserte med andre bedrifter er VIPsenterets største fortrinn.
Du finner mer informasjon på vipsenteret.no
Skranke-VIP-300x200