Etablere bedrift

Er du i gang eller drømmer du om å starte egen bedrift? Har du startet egen bedrift eller drømmer du om å gjøre det? Aksjeselskap, enkeltpersonforetak eller en annen type foretak? Da hører vi gjerne fra deg.  ​ Vi i Proneo tilbyr målrettet og strukturert etablererveiledning tilpasset deg og din bedrift eller forretningside. ​ Vi avtaler gjerne en fortrolig samtale digitalt, over telefon eller på et av våre […]

FRAM Strategi og Ledelse Namdal

Ønsker du bedre beslutningsgrunnlag rundt strategiske valg for din bedrift? HAR DU/DIN BEDRIFT: – Ønske om, og tro på økt vekst og lønnsomhet? – Interesse for å skaffe bedre og tryggere beslutningsgrunnlag rundt strategiske veivalg? – Behov for å sparre med en erfaren bedriftsrådgiver? – Ønske om å lære fra og ta del i andre […]

Etablererkurs 2020

Du har en god forretningsidé – hva gjør du nå? Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og når du først er i gang – hvordan skal bedriften vokse? Dette er spørsmål du bør ha tenkt nøye gjennom før du sier opp dagjobben og begir deg ut på gründereventyret.     […]

Koblinger til FoU- og kompetansemiljøer

Vi er pådrivere for innovasjon og næringsutvikling gjennom effektive koblinger mellom næringsliv og de beste FoU-/kompetansemiljøene. Vi har tatt initiativ til og ledet flere suksessfulle prosjekter som har resultert i innovasjon, verdiskaping og økt lønnsomhet og konkurransekraft.

Klyngeutvikling

Vi har stor tro på, og erfaring med innovasjon og næringsutvikling i klynger. Vår erfaring strekker seg over hele spekteret fra mobilisering, mål-og strategiutforming, søknads-prosesser, finansiering, gjennomføring og management. Vi arbeider med programmer/prosjekter og miljøer som Bedriftsnettverk (Wild Norway), Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø (Kompetansekraft VIP), Arena-søknader og –prosjekter (Windcluster Norway, Smart Water Cluster, Skognæringa i Trøndelag), […]

Utvikle bedrift

Bare død fisk flyter av seg selv. Uten fremdrift. Arter som ikke utvikler seg, dør. De aller fleste bedrifter som vil bli flinkere til å skape verdier, må arbeide for å utvikle seg. Dette er Proneos eksistensberettigelse: Å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift å utvikle seg, med minst mulig voksesmerter. Gjerne sammen […]

Prosjektutvikling

For at et prosjekt skal gi de ønskede resultatene, må prosjektutviklingen gjøres riktig. Proneo tilbyr kompetanse innen prosjektutvikling for private bedrifter og offentlige virksomheter. Kartlegge bedriftens behov eller idé: Strukturering og konkretisering av ideer, lage skisse Identifikasjon av fornuftig partnerskap i prosjektet Utarbeide prosjektbeskrivelse med potensialbetraktninger Etablere prosjektplan Definere budsjett og finansieringsplan Utarbeide søknader om finansiering […]

Regional omstilling

Verden er i stadig endring. Proneo hjelper dem som skal omstille seg for å overleve i skiftende markeder. Vi bidrar i alle faser av omstillingsarbeidet: Fase 1 Avklaringsfasen Prosessledelse og utarbeidelse av søknad om omstillingsstatus til stat og fylkeskommune. Fase 2 Strategi – og forankringsfasen Gjennomføring av strategisk utviklingsanalyse, en såkalt mulighetsanalyse. Den gir en bred oversikt over […]

Prosessledelse

Gode prosesser krever at man gir av seg selv. Vi gir deg bedre planlegging, fasilitering, gjennomføring og ledelse. For eksempel gjennom: Innovasjonsledelse i bedriften Utvikling av forretningsmodell Strategiutvikling Workshops i utviklingsprosjekter Konkretisering og forankring av virksomhetens visjon og mål Klyngeutviklingsprosesser i regionale næringsmiljø Samarbeidsprosesser mellom flere bedrifter/bedriftsnettverk Koblingsprosesser mellom aktører i næringslivet, FoU/akademia og offentlig […]